Về cơ bản, cả 2 dự án Vinhomes Central ParkVinhomes Golden River đều có chính sách hỗ trợ vay giống nhau.